انجمنها 

سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات میان کاربران و کارشناسان، رفع اشکالها، سوالها و ابهامهای کاربران در مورد مراحل نصب و کاربری پورتال سیمرغ

  • دریافت پورتال سیمرغ

    دریافت آخرین نسخه نصب پورتال سیمرغ شامل ماژولهای عمومی و ماژولهای تخصصی سیمرغ نوسا

  • دریافت مستندات

    دریافت بروشورها، راهنماهای نصب و استفاده‌کننده و دیگر مستندات فنی و آموزشی

  • ویکی پورتال

     دانشنامه پورتال سیمرغ، شامل شرح مفاهیم پورتال، معرفی ماژولهای عمومی و اختصاصی موجود در پورتال و راهنمایی برای کاربری پورتال سیمرغ 

kurtkoy escort ankara escort
antalya escort
دات نت نیوک فارسی