مستندات پورتال

 عنوانگروهتاریخ اصلاحشرح کلیک
نصب پورتال سیمرغ روی localhost نسخه win7راهنمای نصب1395/05/03برای آشنایی با مراحل نصب بر روی Localhost ویندوز 7این راهنما را مطالعه نمایید.168
پورتالهای سیمرغ و نوسابروشور1395/04/21در این بروشور به معرفی پورتالهای سیمرغ و نوسا می پردازیم.155
راهنمای نصب SQLServer 2008R2 راهنمای نصب1395/05/03مدیریت پایگاه داده های پورتالهای شرکت نوسا در محیط SQLServer انجام می شود، به همین جهت، این مستند برای آشنایی با نصب این نرم افزار تهیه شده است.153
نصب پورتال سیمرغ بر روی Localhost نسخه Win Server 2008راهنمای نصب1393/09/04برای آشنایی با مراحل نصب بر روی Localhost ویندوز سرور 2008 این راهنما را مطالعه نمایید.364
نصب بر روی سرور (Plesk 9.5.2)راهنمای نصب1389/08/18برای آشنایی با مراحل نصب بر روی سرور با کنترل پنل Plesk این راهنما را مطالعه نمایید.656
نصب پورتال نوسا بر روی Localhost و Win7راهنمای نصب1393/02/01برای آشنایی با مراحل نصب بر روی Localhost روی Win7 این راهنما را مطالعه نمایید.149
تهیه پشتیبان پورتال از Live host و انتقال آن به Local hostراهنمای کاربران1389/08/18به منظور انتقال پورتال از روی Live host به Local host این راهنما را مطالعه کنید.498
آشنایی با کنترل پنلراهنمای کاربران1389/08/18برای آشنایی با نحوه کار با کنترل پنل این راهنما را مطالعه نمایید.610
نصب با استفاده از Sql Express 2005/2008 fileراهنمای نصب1393/01/26برای نصب بر روی Localhost از طریق فایل Sql Express 2005/2008 این راهنما را مطالعه نمایید.593
راهنمای ماژول فرم و لیستراهنمای کاربران1390/12/23برای آشنایی با نحوه کار با ماژول فرم و لیست این راهنما را مطالعه نمایید.516
تهیه پشتیبان از پورتال و انتقال آن به سرور دیگرراهنمای کاربران1390/12/23به منظور تهیه پشتیبان و انتقال پورتال به یک سرور دیگر این راهنما را مطالعه کنید.515