ویکی پورتال

خانه


معرفی ماژولهای پورتال سیمرغ

ماژولهای پورتال سیمرغ به سه دستی اصلی تقسیم می شود:

  1. ماژولهای هسته (Core): این ماژولها، جزئی از دات نت نیوک (DNN) نسخه 7 هستند و در فرایند نصب DNN، به شکل همزمان نصب شده و  قابل استفاده هستند. 
  2. ماژولهای شرکت نوسا: این ماژولها در شرکت نوسا طراحی و تولید شده و برای ارتباط با نرم افزارهای این شرکت بهینه شده است.
  3. ماژولهای شرکت های دیگر (Third Party): این ماژولها توسط تولیدکننده های مختلف در جهان عرضه شده و توسط نوسا با هدف انطباق با زبان فارسی، بومی سازی (Customize) شده است.  


  اظهار نظرها
نظر خود را اضافه کنید
هنوز اظهار نظری وجود ندارد